Konsultacja żywieniowa

Indywidualnie ustalony dla czworonoga program żywieniowy , pomagający mu na długo zachować dobre zdrowie i kondycję.

Ustalenie diety bytowej lub leczniczej następuje na podstawie:
 • danych uzyskanych z wywiadu z opiekunem
 • analizy jakościowej i ilościowej dotychczasowego sposobu żywienia czworonoga
 • danych z fizykalnego badania pacjenta ( ocena stopnia nadwagi lub niedożywienia)
 • danych z karty zdrowia pacjenta
Ponadto uwzględnia się czynniki takie jak:
 • wiek
 • płeć
 • typ użytkowości
 • stan ogólny pacjenta ( okres bycia oseskiem, dojrzewanie, dorosłość, starość, ciąża, laktacja)
 • stan zdrowia ( schorzenia przewlekłe, nowotwory, alergie, okresy rekonwalescencji itp.)
 • stopień aktywności
 • upodobania kulinarne
Uwaga!!! Konsultacja żywieniowa jest wskazana przy wielu problemach behawioralnych, zwłaszcza u zwierząt wykazujących skłonność do przejawiania zachowań agresywnych, nadpobudliwości.