Konsultacja behawioralna online

Wychodzimy naprzeciw potrzebom właścicieli zwierząt i uruchamiamy możliwość odbywania  konsultacji behawioralnych  online.

Konsultacja behawioralna online to forma współpracy na odległość. Skorzystać z niej może każdy, kto ma zwierzaka lub planuje mieć zwierzaka.
Z konsultacji behawioralnej online skorzystać mogą  zarówno osoby mieszkające nie tylko w Polsce, ale i  mieszkające zagranicą. 

Do konsultacji behawioralnej online należy  odpowiednio przygotować się.
Po otrzymaniu zgłoszenia  od osoby zainteresowanej konsultacją online, wysyłam ankietę behawioralną do wypełnienia. W ankiecie tej właściciel wypełnia pulę pytań na temat swojego zwierzaka, problemu, z którym sobie nie radzi.
Razem z ankietą właściciel zwierzaka przesyła mi nagrania video, na których widoczny jest problem, który mam pomóc rozwiązać.

Analizuję ankietę behawioralną i przesłane nagrania video  gratis !!!

Po analizie ankiety behawioralnej i przesłanych filmów kontaktuję się z właścicielem zwierzaka z problemami, ustalam termin konsultacji ( dzień/godzinę/ formę: rozmowa telefoniczna, rozmowa przez skype).

Właściciel przed wyznaczonym terminem konsultacji online wpłaca należność na podany przeze mnie numer konta.

Po zaksięgowaniu płatności na koncie konsultacja behawioralna online odbywa się w ciągu następnych 24-48 godzin

Cennik konsultacji online znaleźć można na stronie.

Koszt konsultacji może wzrosnąć o 50 pln, wówczas, gdy zajdzie konieczność włączenia w terapię leków, w tym leków psychotropowych.

Koszt konsultacji behawioralnej dotyczy jednego zwierzaka. Jeśli właściciel ma problem więcej niż z jednym zwierzakiem koszt konsultacji wzrasta o dodatkowe 40 % od każdego kolejnego zwierzaka, którego zachowanie trzeba będzie konsultować.

Zapraszamy do współpracy !!!

SPRAWDŹ KOSZT KONSULTACJI BEHAWIORALNEJ  ONLINE