Konsultacja behawioralna

Konsultacja behawioralna ma na celu pomóc właścicielowi rozwiązać, zwalczyć istniejące u czworonoga problemy natury zachowawczo- wychowawczej, a przynajmniej zmodyfikować je bądź ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków wielu z przejawianych niepożądanych zachowań .

Najczęstsze problemy behawioralne zwierząt domowych:
 • problemy socjalizacyjne
 • problemy adaptacyjne
 • dominacja
 • przejawianie agresji wobec ludzi, w tym wobec właściciela
 • przejawianie agresji wobec dzieci
 • przejawianie agresji wobec innych zwierząt
 • lękliwość różnego pochodzenia/ różnego stopnia
 • agresja z lęku
 • autoagresja ( samookaleczanie się czworonoga)
 • lęk separacyjny
 • nadpobudliwość
 • hałaśliwość/ nadmierna wokalizacja ( wycie, szczekanie, miauczenie)
 • zaburzenia snu
 • nadaktywność nocna
 • dezorientacja przestrzenna
 • zaburzenia łaknienia ( jadłowstręt, nadmierny apetyt)
 • zaburzenia nastroju / stany depresyjne/ nadpobudliwość
 • niszczycielstwo ( gryzienie przedmiotów, drapanie mebli itp. )
 • włóczęgostwo
 • ciągnięcie na smyczy
 • skakanie na właściciela
 • brudzenie w domowym zaciszu
 • znakowanie terenu
 • nadmierne pilnowanie przedmiotów
 • nadmierna pielęgnacja
 • podkradanie jedzenia
 • żebranie przy stole
 • nietypowe zachowania związane z okresem starczym
 • nietypowe zachowania związane z okresem dorastania
 • inne problemy
Konsultacja behawioralna jest wskazana również w sytuacjach takich jak :
 • wybór zwierzaka
 • adopcja zwierzaka ze schroniska ,
 • adopcja zwierzaka z domu tymczasowego
 • pojawienie się w domu nowego członka rodziny ( człowieka, innego zwierzaka)
 • ciąża opiekunki i narodziny dziecka
 • planowanie remontu w domu
 • przeprowadzka w nowe miejsce
 • planowany wakacyjny wyjazd
 • pobyt zwierzaka w hotelu dla zwierząt lub pod opieką innych osób
Większość problemów natury behawioralnej wymaga kilku konsultacji behawioralnych. Konsultacje te powinny odbywać się średnio w odstępach 4-8 tygodniowych.
Długość trwania terapii behawioralnej jest indywidualną kwestią i zależy przede wszystkim od: stopnia nasilenia danego problemu i jego uciążliwości , jego przyczyn, osobowości zwierzaka, czynionych przez zwierzę postępów w trakcie trwania programu naprawczego, jak również od stopnia zaangażowania opiekuna i pozostałych domowników w całe to przedsięwzięcie.
Pojedyncza sesja behawioralna trwa średnio 1-1,5 godziny.
Najlepiej jeśli odbywa się na terytorium należącym do czworonoga czyli w miejscu, w którym
zwierzę przebywa na co dzień. Warunkowo konsultacja behawioralna może odbywać się w lecznicy weterynaryjnej, poradni behawioralnej.

Przebieg konsultacji behawioralnej
 • przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z właścicielem czworonoga ( właściciel przez konsultacją behawioralną wypełnia specjalną ankietę)
 • wnikliwa obserwacja zwierzaka w jego naturalnym środowisku
 • poszukiwanie i ustalenie przyczyn niewłaściwego zachowania u czworonoga
 • postawienie diagnozy
 • ustalenie indywidualnego schematu postępowania z pacjentem ( plan zaradczo-wychowawczy, terapia farmakologiczna)
Uwaga!!! Bez pomocy specjalisty istniejący problem behawioralny będzie tylko narastał .
Reagować należy więc natychmiast, zaraz po tym, jak pojawiają się pierwsze niepokojące objawy w zachowaniu czworonoga. Zawsze zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać problemom behawioralnym , niszczyć je w zarodku niż potem z nim walczyć!!!